راه گریه در نماز شب

سئوال: کسی که برای اهل بیت علیهم السلام میگرید وخوب هم میگرید ولی اشکی در مناجات ونماز شب با خداوند متعال ندارد آیا مشکلی دارد؟ واگر بله پس مشکل کارش کجاست راه علاج چیست ؟و باید چگونه تحصیل کند ؟و آیا لازمه نماز شب گریه هست حتما؟و کلا چه تاثیری در سیر و سلوک شخص دارد؟
پاسخ: ارتباطش با خداوند ضعیف است و باید دیدگاهش را نسبت به الطاف خداوند و نیز به قیامت قویتر کند تا از خوف از عذاب یا ابراز محبت به خدا گریان شود، لازمۀ نماز شب گریه کردن نیست البته با گریه باشد لطافت روح بیشتر خواهد بود .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات