حضرت جرجیس ع و مکان قبر ایشان

سئوال: آيا حضرت جرجيس (ع) پيامبر بودند يا نه و قبراشان کجاست؟ - آيا پيامبراني هستند که هنوز هم زنده باشند؟
پاسخ: حضرت جرجیس یکی از پیامبران الهی است و قبر ایشان مشهور است که در موصل می باشد. ممکن است پیامبرانی باشند که زنده باشند .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات