مادر بزرگم پدر و مادرم را تحقیر می کند چاره چیست؟

سئوال: با سلام محضر حضرت استاد ببخشید در مورد مادر بزرگی که با پدر و مادر انسان با عصبانیت شدید. برخورد میکند و کاملا آنها راجلوی جمع تحقیر میکند چه رفتاری باید داشته باشم؟؟؟
پاسخ: باید به پدر و مادر در هر سنی باشند احترام گذاشت لکن از پدر و مادر خود هم دفاع کرد بگونه ای که به مادر بزرگ بی احترامی نشود .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات