می خواستم در باره آیه ان لدینا انکالا و جحیما بدانم

سئوال: با سمه تعالی با تقدیم سلام و ارادت محضر استاد قران کریم فرموده است ان لدینا انکالا و جحیما. آیا این آیه با آیه ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم قابل تفسیر است؟ و نیز این که برخی روایات فرموده اند این نار، رقیقه ای از نار جهنم است (نقل مضمون) و یا نزول دیگر پدیده های طبیعی را بیان کرده اند که مثلا فلان رود خانه از بهشت است و یا فلان غذا از بهشت است و ... با دو آیه فوق قابل تفسیر است؟ با تشکر
پاسخ: آیه و ان من شی... همۀ امور را شامل می شود از جمله ان لدینا انکالا و جحیما را ، زیرا تنزل امور از خزائن الهی منافات با انجام امور اختیاری و کسب خوبیها و بدیها ندارد و شاید معنای این که فلان چیز از بهشت است این باشد که آن از اموری است که انسان یا موجودات دیگر از آن بهرمند می شود چون بهشت به جنبۀ سعادت و بهرمندی حقیقی انسان در اخرت دلالت می کند .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات