بوسیدن دست پدر و مادر

سئوال: باسمه تعالی سلام علیکم گاهی فرزندان بنده دستم را می بوسند و من از این که بنده خدایی دستم را می بوسد نزد خدا خجالت می کشم و دوست دارم دست او را ببوسم تا احترام به خالق او باشد اما می ترسم برای او اثر منفی داشته باشد. کدام از این دو اولویت دارند؟ با تشکر
پاسخ: بوسیدن دست آنها را به عنوان احترام به پدر که سفارش شده بدانید اشکالی ندارد .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات