مفسده طلاق

سئوال: با سلام محضر حضرت استاد تحریری میخواستم بدانم اسلام در چه مواردی در زندگی دو نفر که نمیتوانند با هم بسازند توصیه به طلاق میکند؟ سوال دومم این است که مفسده طلاق چیست که اسلام این همه از آن نهی کرده است؟ باتشکر
پاسخ: هیچگاه توصیه به طلاق نشده مگر آنجایی که اخلاق هر دو نفر به جایی برسد که به هیچوجه نتوانند با هم سازش داشته باشند و همواره زندگی به دعوا و کشمکش و تلخی بگذرد و میانجی گری فامیل و دوستان و مراکز مشاوره در التیام آنها مفید واقع نشود، روشن است که مفسدۀ طلاق اولا احساس و درک شکست در زندگی است و ثانیا ماندن خاطره نامطلوب از زندگی که زندگی بعدی را نیز نوعا کدر می کند و ثالثا اگر فرزندی در کار باشد تاثیر سوء در فرزندان می گذارد هم تاثیر مادی و اجتماعی و هم روانی، رابعا نوعا برای زندگی بعدی مشکلاتی پیدا می شود یا همسر پیدا نمی شود و یا اگر موفق به تشگیل زندگی شود، گاهی مورد سرکوب همسر جدید قرار می گیرد به محض دیدن یک امر ناملایم البته مفاسد دیگری هم دارد .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات