آیا روح جنس دارد؟

سئوال: باسمه تعالی. سلام علیکم. معمولا سوالات شرعی به آدرس و نام شما می فرستند. خواهش می کنم که به این سوال اعتقادی طلاب مفصل جواب بنویسید: آیا روح جنس دارد؟ یعنی همانطور که بدن ما مذکر و مونث دارد ، آیا روح هم جنس دارد؟ این هم معلوم است که مسئله جنس مربوط به این دنیا است. من یکی از عرفا شنیدم که روح جنس ندارد. و اگر واقعا روح جنس نداشته باشد مقصد از این که در قرآن و احادیثی که اسم حوری و غلمان گفته می شود چیست؟
پاسخ: روح در قرآن کریم مصادیق گوناگونی دارد روح انسان که از جانب خداوند متعال افاضه می شود جنسیت ندارد و با جنسیت در این عالم همراه و متحد می شود. اما حوریه و غلمان از مرتبۀ دیگری از فیض حق تعالی افاضه می شود که با روح انسان از جهت مرتبه وجودی متفاوت است اگر چه حقیقت آنها را ما درک نیم کنیم .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات