درمان تعصب بیجا

سئوال: با سلام و خسته نباشید چگونه می توان تعصب بی جا را فهمید و درمان کرد. تشکر
پاسخ: تعصب یعنی پافشاری کردن بر قبول یا اثبات یک طرز تفکر یا عمل یا صفت اخلاقی، حال اگر مبنای این پافشاری بر درک از حق در این امور باشد این تعصب لازم و ممدوح است البته جایگاه این پافشاری را باید بررسی کرد که جا دارد و چه مقدار آن را بکار بندد و در غیر این صورت تعصبت باطل و بیجاست و درک حق در هر موردی که بیان شد ملاک از بین بردن تعصب باطل و اگر شخص بخواهد اصلاح شود و در غیر این صورت او را هدایت و نصیحت می کنند و اثار تعصب بیجا را به او می گویند و اگر نپذیرفت از او کناره باید گرفت تا آثار تعصب بیجای او به فرد و جامعه نرسد و اگر آنهم فایده نداشت و شخص در اثر تعصب بیجا بر عمل یا فکری، موجب افساد در جامعه می شود باید از راههای مناسب با او مبارزه کرد و جلوگیری نمود .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات