اجبار به نماز جماعت

سئوال: باسلام خدمت استاد گرامی ، می خواستم بدانم برای سنین 13تا 15 سال در مدرسه چه برنامه ای برای نماز خوان کردن بچه ها باید گذاشت ؟ آیا اجباری کردن نماز جماعت اشکال دارد؟
پاسخ: اجباری کردن نماز جماعت صحیح نیست بلکه برنامه های فرهنگی برای بالا بردن دید آنها به دینداری و ارتباط با خداوند و ارتباط خوب با یکدیگر برای آنها داشته باشید و مزایای دنیایی و آخرتی آن را بیان کنید و بزرگتر ها با اعمال صالح و پیش قدم شدن در امور خیر از جمله جماعت و نیز گذاردن برنامه های تشویقی نسبت به انجام این کارهای خوب و عبادی، موجب تحریک ایشان به انجام خیرات می شوید .
پرسش و پاسخ
اخبار
کتب و مقالات